ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Комбінат є комунальним підприємством з надання освітніх послуг в професійно-технічній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів, забезпечує реалізацію потреб людини у здобутті професійної освіти, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до її інтересів, здібностей, стану здоров’я та соціального замовлення суспільства і держави. Комбінат створений відповідно до наказу Мінжитлокомунгоспу від 21 травня 1962 року № 187 та від 09.08.1982 року № 6 і входить в систему житлово-комунального господарства. Власником Комбінату є територіальна громада сіл, селищ, міст області. в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник). Уповноваженим органом управління Комбінату є структурний підрозділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування, та архітектури обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління). Комбінат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 р. № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 р. № 956, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.06.2006 р. за № 711/12585, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, Держпраці, актами Власника та Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами, Статутом тощо. Метою діяльності Комбінату є професійне навчання кадрів різних галузей народного господарства для одержання ними нових професій, необхідних для виробничих і обслуговуючих галузей відповідно до КВЕД –85.32 “професійно-технічна освіта”, проведення навчальних курсів з числа інженерно-технічних працівників з питань охорони праці та відповідальних працівників за професіями підвищеної небезпеки, надання інших освітніх послуг та консультацій відповідно до КВЕД – 85.59 “інші види освіти, н.в.і.у.”, КВЕД 85.53 “діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів”, КВЕД 71.12 “діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах”, КВЕД 74.90 “інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.”.