Фінансова діяльність підприємства.

  1. Баланс на 31.12.2016р., Сукупний дохід за 2016р. , Рух грошових коштів за 2016р., Власний капітал за 2016р.
  2. Баланс на 31.12.2017р., Сукупний дохід за 2017р. , Рух грошових коштів за 2017р., Власний капітал за 2017р.
  3. Баланс на 31.12.2018р., Сукупний дохід за 2018р. , Рух грошових коштів за 2018р., Власний капітал за 2018р.
  4. Баланс 2019р., Сукупний дохід за 2019р. , Рух грошових коштів за 2019р., Власний капітал за 2019р., Примітки до річної фінансової звітності 2019р.Додаток до приміток 2019р.
  5. Баланс на 31.12.2020р., Сукупний дохід за 2020р. , Рух грошових коштів за 2020р., Власний капітал за 2020р., Примітки до річної фінансової звітності 2020р., Додаток до приміток 2020р.