Мета та предмет діяльності:

 1. Метою діяльності Комбінату є професійне навчання кадрів різних галузей народного господарства для одержання ними нових професій, необхідних для виробничих і обслуговуючих галузей відповідно до КВЕД-85.32 "професійно-технічна освіта".
 2. Проведення навчальних курсів з числа інженерно-технічних працівників з питань охорони праці та відповідальних працівників за професіями підвищеної небезпеки.
 3. Надання інших освітніх послуг та консультацій відповідно до КВЕД-85.59 "інші види освіти, н.в.і.у.", КВЕД-85.53 "діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів", КВЕД-71.12 "діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах", КВЕД-74.90 "інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.".

Завдання Комбінату:

 • забезпечення права громадян на професійно-технічну освіту, оволодіння ними виробничих професій, спеціальностей, кваліфікації відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей, стану здоров’я та з метою задоволення потреб економіки України у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках;
 • навчання робітників масових професій середнього рівня кваліфікації (розряду, класу, категорії); – перепідготовка робітників;
 • підвищення кваліфікації робітників та інженерно-технічних працівників;
 • навчання керівників і спеціалістів з питань охорони праці та інженерно-технічних працівників у галузях з професій підвищеної небезпеки; 
 • постійне вдосконалення якості навчання; – організація стажування, виробничого навчання;
 • участь у роботі з професійної орієнтації громадян, яка проводиться службами підприємств, організацій, установ обласного, міських та районних центрів зайнятості населення;
 • професійна підготовка, підвищення кваліфікації та перепідготовка вивільнених і незайнятих громадян як за направленнями обласного, міських та районних центрів зайнятості населення, так і за власним бажанням;
 • надання методичної допомоги підприємствам та організаціям різних форм власності в організації навчання кадрів безпосередньо на виробництві;
 • надання у встановленому порядку консультацій та послуг з питань проектування, будівництва, розробки проектів та кошторисів, а також здійснення іншої діяльності, не забороненої законодавством.