Найменування курсу

тривалість

1.

Охорона праці для робітників

5днів

2.

Охорона праці для посадових осіб

5 днів

3.

Правила безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15

5 днів

4.

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів НПАОП 0.00-1.60-66

5 днів

5.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.21-98

5 днів

6.     

Правила безпечної експлуатації  електрустановок НПАОП 40.1.1-1.01.97

5 днів

7.     

Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів НПАОП 0.00-1.73-41

5 днів

8.     

Правила ОП під час експлуатації тепломеха-нічного обладнання електростанцій теплових мереж і тепловикористовувальних установок НПАОП 0,00-1.69-13

5 днів

9.     

ДБН «Газопостачання» В.2.5-72.2014

5 днів

10.   

Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях НПАОП 73.1-1.11-12

5 днів

11.   

Правила охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12

5 днів

12.   

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

НПАОП 0.00-1.59-87

5 днів

13.   

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

 НПАОП 0.00-1.11-98

5 днів

14.   

Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок

 НПАОП 0.00-1.51-88

5 днів

15.   

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

НПАОП 0.00-1.13-71

5 днів

16.   

Правила будови і безпечної  експлуатації поршневих компресорів,що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах

 НПАОП 0.00-1.14-70

5днів

17.   

Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств НПАОП 0.00-1.19-08

5днів

18.   

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів НПАОП 0.00-1.02-08

5днів

19.   

Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт

НПАОП 0.00-1.75-15

5днів

20.   

Правила технічної  експлуатації електроустановок споживачів

5днів

21.   

Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями

НПАОП 0.00-1.71-13

5днів

22.   

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

НПАОП 0.00-1.28-10

5 днів

23.   

Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря НПАОП  0.00-1.65-88

5 днів

24.   

Правила технічної експлуатації стаціонарних, контейнерних і пересувних автозаправних станцій НПАОП 1.1.21-1.13-87

5 днів

25.   

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07

5 днів

26.   

Правила охорони праці при виробництві, зберіганні,транспортуванні та застосуванні хлору НПАОП 0.00-1.23-10

5 днів

27.   

Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду

5 днів

28.   

Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин НПАОП 0.00-1.46-70

5 днів

29.   

КЦП для робітників, які обслуговують трубопроводи пари і гарячої води

5 днів

30.   

КЦП для робітників, які обслуговують посудини,що працюють під тиском

5 днів

31.   

Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж

5 днів

32.   

Правила вибору та застосуванні засобів індивідуального захисту органів дихїання НПАОП 0.00-1.04-07

5 днів

33.   

Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01

5 днів

34.   

Правила безпечної експлуатації систем вентиляції у хїімічних виробництвах

НПАОП 0.00-1.27-09

5 днів

35.   

Правила охорони праці під час застосування та зберігання дихлоретану НПАОП 24.1-1-37-15

5 днів

36.   

Правила захисту від статичної електрики НПАОП 0.00-1.29-97

5 днів

37.   

Інші НПАОП

5 днів